Mässhake, stola, korkåpa

Mässhake

Mässhaken är det liturgiska plagg som prästen bär under mässan. Mässhaken vävs i de liturgiska färgerna violett, blått, vitt, rött och grönt,  som används växlande under kyrkoåret. Mässhaken formges utifrån dina önskemål, och för din lokala kyrka, så att den ska passa in i kyrkans arkitektur och färgskala. Mässhaken görs bara i ett exemplar och är unik i sitt slag.

 

Stola

Stolan är prästens ämbetstecken, och följer liksom mässhaken de liturgiska färgerna. Även stolan formges i färgnyanser och mönstring för att stå i samklang med det lokala kyrkorummet eller passa tillsammans med din kyrkas befintliga kyrkotextilier.

 

Korkåpa

Korkåpan används av prästen vid högtidliga tillfällen då mässa inte firas. Korkåpan styrs inte av de liturgiska färgerna utan  formges helt efter personliga önskemål om färger, mönstring, och får ett unikt uttryck.

 

Mässhake för S:t Davidsgårdens kapell, Rättvik
Mässhake för S:t Davidsgårdens kapell, Rättvik
Stola för S:t Davidsgårdens kapell, Rättvik
Stola för S:t Davidsgårdens kapell, Rättvik