Bursa och kalkduk

Bursa och kalkduk

Bursan och kalkduk är liturgiska textilier som brukas vid nattvardsfirandet. De vävs i kyrkoårets liturgiska färger, violett, blått, vitt, rött, grönt. Bursa och kalkduk ingår tillsammans med mässhake och stola i den liturgiska skruden.

 

 

 

 

 

 

 

          Grön bursa, S:t Davidsgården                                  Grön kalkduk, S:t Davidsgården