Bildväv, väggtextil

Bildväv och väggtextil

Bildvävar och väggtextilier fungerar som vacker utsmyckning, men kan även förmedla ett budskap till betraktaren. I kyrkan kan t ex altartavlan utgöras av en bildväv, men textilier kan även användas i församlingslokal eller begravningskapell. Jag vill föra en dialog kring teman och motiv, det är viktigt att väggtextilien stämmer in i ditt lokala kyrkorum.

 

  Akvarellskisser för en serie bildvävar, Skapelseberättelsen